Państwo zacznie kształtowac ceny nieruchomości gruntowych

Przejdź do listy wpisów

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała podstawy prawne, aby być spekulacyjnym monopolistą w obrocie ziemią rolną - mówi w wywiadzie dla DGP Maciej Górski, adwokat z Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomości.

reklama


30 kwietnia 2016 r. w życie wchodzi rządowa ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W jakiej rzeczywistości budzą się inwestujący w grunty rolne?

W rzeczywistości, która nie pozwala im na nabycie takich nieruchomości. Projektowane rozwiązania i wprowadzana całkowicie uznaniowa zgoda prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na sprzedaż gruntów rolnych nierolnikowi może doprowadzić do stagnacji na rynku. Moim zdaniem to jednak nie przyszli inwestorzy obudzą się 1 maja z największym bólem głowy. Najwięcej stracą właściciele, a więc przede wszystkim rolnicy, a także wierzyciele hipoteczni, wskutek znacznego spadku cen ziemi rolnej. Oczywistym jest także, że projektowane zmiany odbiją się na kondycji polskiej gospodarki. Przy założeniu, że w Polsce jest ponad 19 mln ha użytków rolnych, wartość polskiej ziemi rolnej można szacować na prawie 600 mld złotych. Należy się spodziewać, że w nowej rzeczywistości kilkaset miliardów złotych może po prostu wyparować.